Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r.
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Jeżeli jeszcze nie posiadasz swojego użytkownika, zarejestruj się aby uzyskać dostęp do szkolenia.
Zarejestruj się

Pogoda na dziś, jutro, następny tydzień?

Więcej na stronach Onet.pl
MyNetwork Polska, e-learning, szkolenia, kursy, elearning, custom content
LMS, realizacja szkolenia
i technologie e-learning.
Custom content development

Pomysł i konsulting
  Strona startowa Zastrzeżenia prawne
  Zastrzeżenia prawne  
 

Zawartość stron www.bezpiecznejdrogi.onet.pl jest wyłączną własnością eSynergia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pachońskiego 9. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach www.bezpiecznejdrogi.onet.pl w całości lub części, jest zabroniona.

eSynergia nie gwarantuje, że wykorzystanie informacji zawartych w szkoleniu "Bądź bezpieczny na drodze" zapobiegnie wypadkom na drogach, a także nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów, które osoby korzystające ze stron www.bezpiecznejdrogi.onet.pl wiążą lub mogą wiązać z udziałem w szkoleniu.

eSynergia nie odpowiada za indywidualne interpretacje zawartych w szkoleniu informacji, jak również za ich stosowanie w dowolnie zmodyfikowany sposób. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach szkolenia "Bądź bezpieczny na drodze", należy najpierw je zweryfikować i przećwiczyć, kontaktując się z dedykowanymi do tego służbami w tym Policja, Pogotowie, Straż Pożarna. eSynergia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z niewłaściwego posłużenia się informacjami zawartymi na stronach szkolenia "Bądź bezpieczny na drodze".

Materiały oraz informacje zawarte w niniejszym szkoleniu "Bądź bezpieczny na drodze" są przedstawione na zasadzie 'tak jak są', bez jakiejkolwiek gwarancji, włączając w to gwarancję prawidłowości odbioru i zastosowania informacji. Jakakolwiek korespondencja przesłana do niniejszych stron (www.bezpiecznejdrogi.onet.pl ) w Internecie lub do jakiegokolwiek adresu mailowego w części serwisu "kontakt" za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a eSynergia nie jest zobowiązana do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji. eSynergia ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu swojej działalności, produktów i usług, jak również realizacji swojej działalności statutowej.

Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące na danym obszarze przepisy prawa.

Niniejsza strona (www.bezpiecznejdrogi.onet.pl ) może zawierać linki do innych serwisów w Internecie, które nie są administrowane przez eSynergia. W takim przypadku, eSynergia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tychże.

eSynergia zastrzega sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.

Serwis www.bezpiecznejdrogi.onet.pl oraz szkolenie "Bądź bezpieczny na drodze" jest PRZYGOTOWANY I ZARZĄDZANY przez ESYNERGIA.

Pytania lub sugestie związane z tym serwisem lub szkoleniem proszę kierować na poniższy adres: biuro@esynergia.pl

 


 
Patron honorowy
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji
Patron honorowy
Patron merytoryczny
Sekcja Ruchu Drogowego
KMP w Krakowie
Patron merytoryczny
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu
Patron merytoryczny
Partner technologiczny
     

Polecamy: Szkolenia, kursy bhp